Delhi New today's Vegetable Price

|
Select Date:
Vegetable Price Units
Tomato ₹24 1 kg
Onion ₹36 1 kg
Beetroot ₹32 1 kg
Green Chilli ₹58 1 kg
Potato ₹26 1 kg
Baby Corn ₹96 1 kg
Banana Flower ₹48 1 kg
Capsicum Red ₹144 1 kg
Corn ₹38 1 kg
Brinjal (Big) ₹30 1 kg
Cabbage ₹38 1 kg
Capsicum ₹60 1 kg
Cauliflower ₹58 1 kg
Snake Gourd ₹30 1 kg
Amaranth Leaves ₹34 1 kg
Coriander Leaves ₹172 1 kg
Cucumber ₹38 1 kg
French Beans ₹86 1 kg
Garlic ₹182 1 kg
Bottle Gourd ₹36 1 kg
Ginger ₹106 1 kg
Onion Green ₹96 1 kg
Bitter Gourd ₹38 1 kg
Ivy Gourd ₹22 1 kg
Ladies Finger ₹24 1 kg
Lemon (Lime) ₹114 1 kg
Mango Raw ₹96 1 kg
Fenugreek Leaves ₹86 1 kg
Mushroom ₹172 1 kg
Spinach ₹38 1 kg
Ash gourd ₹24 1 kg
Radish ₹48 1 kg
Mustard Leaves ₹34 1 kg
Sweet Potato ₹48 1 kg
Colocasia ₹54 1 kg
Ridge Gourd ₹38 1 kg
Elephant Yam ₹54 1 kg
Brinjal ₹30 1 kg
Apple Gourd ₹114 1 kg
Asparagus ₹666 1 kg
Raw Banana ₹38 1 kg
Capsicum Yellow ₹144 1 kg
Brinjal Round ₹38 1 kg
Broccoli ₹96 1 kg
Carrot Yellow ₹38 1 kg
Celery ₹114 1 kg
Cherry Tomato ₹76 1 kg
Chives ₹190 1 kg
Cucumber Banglore ₹46 1 kg
Cucumber Hybrid ₹38 1 kg
Drumstick ₹68 1 packet
Garlic Big ₹186 1 kg
Bottlegourd Round ₹38 1 kg
Green Lettuce ₹190 1 kg
Iceberg ₹114 1 kg
Jackfruit ₹76 1 kg
Long Beans ₹48 1 kg
Sweet Pepper ₹76 1 kg
Mushroom Enoki ₹714 1 kg
Mushroom Cheese Cream ₹714 1 kg
Mushroom White Beech ₹714 1 kg
Egyptian Spinach ₹38 1 kg
Paneer ₹238 1 kg
Raw Papaya ₹22 1 kg
Parsley ₹238 1 kg
Pointed Gourd ₹36 1 kg
Peas ₹172 1 kg
Bok Choy ₹68 1 kg
Small Potato ₹14 1 kg
Water Chestnut ₹38 1 kg
Custard Apple ₹18 1 kg
Custard Apple Yellow ₹20 1 kg
Local Tomato ₹28 1 kg
Sponge Gourd ₹44 1 kg
Zucchni ₹76 1 kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.